Darparu gwasanaethau Acas yn Gymraeg

Gallwch gysylltu â ni i ofyn am wasanaeth cymodi, hyfforddiant a chyngor ynghylch y gweithle drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • galwad yn ôl gan gynghorwr sy’n siarad Cymraeg er mwyn trafod problemau yn y gweithle
  • cyrsiau hyfforddi a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg
  • cymodi’n gynnar gyda chymodwr sy’n siarad Cymraeg
  • cyfieithu dogfennau a chyngor Acas

Gofyn am ein gwasanaethau Cymraeg

 Gallwch gysylltu â ni drwy: